1. Opći podaci o stranici

Ova stranica je u vlasništvu trgovačkog društva ARForest društvo s ograničenom odgovornošću za šumarstvo i lovstvo, sa sjedištem u mjestu Trojstveni Markovac (Grad Bjelovar), Trojstvena 94, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem MBS: 010126554, OIB: 30680039126.

Trgovačko društvo se, između ostalih djelatnosti, bavi djelatnošću posredovanja u prodaji drva i drvne mase, a koje posredovanje će obavljati i putem ove web stranice i to na način da će se na predmetnoj stranici održavati on-line aukcije za prodaju drva i drvne mase, sve sukladno ovim uvjetima korištenja i politikom privatnosti(dalje u tekstu: Uvjeti) i ostalim pravilima i pozitivnim propisima. U tom smislu, ovo društvo bit će organizator on-line aukcija (dalje u tekstu: Organizator).

Na ove uvjete korištenja i poslovanja na ovoj web stranici primjenjuju se Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima, te ostali primjenjivi propisi u Republici Hrvatskoj.

Korištenjem ove web stranice za kupnju proizvoda, smatra se da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili prava i obveze iz ovih Uvjeta korištenja. Korištenjem ove web stranice, obvezujete se poštivati ove Uvjete korištenja te ste suglasni da se oni na Vas u cijelosti primjenjuju.

Ovi uvjeti korištenja objavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku.

Svi korisnici stranice mogu zatražiti podršku vezano uz korištenje stranice na sljedeće načine: 

Kontakt putem adrese: ARForest d.o.o., Trojstveni Markovac, Trojstvena 94 i
e-mail adrese: info@etimbersale.com
na broj telefona +385 91 615 5876
ili  +385 98 428 010 u vremenu od 8:00 do 14:00 svaki radni dan.

2.Sudionici aukcija – pravne osobe

Na ovoj stranici isključivo će se obavljati trgovina drva između pravnih osoba, kako kupaca tako i prodavatelja. Fizičke osobe nemaju pravo sudjelovati na aukcijama na ovim stranicama niti kao kupci niti kao prodavatelji.

3.Prihvaćanje Uvjeta korištenja i registracija sudionika na stranici

Svaki sudionik aukcije koji želi sudjelovati na aukcijama kao kupac mora se registrirati na web stranici popunjavanjem podatka pod „Registracija“. Registracijom na stranici smatra se da je kupac pristao i pročitao Uvjete korištenja web stranice. Nakon popunjavanja podataka svaki potencijalni  kupac će zaprimiti od Organizatora  link na  PDF obrazac koji treba popuniti, potpisati i vratiti mailom na adresu info@etimbersale.com radi potvrde statusa pravne osobe prijavljenog kupca, nakon čega će mu Organizator poslati zaporku putem koje će mu omogućiti pristup on-line aukcijama u sustavu.

Svaki kupac može se odjaviti u bilo koje doba, te ponovo prijaviti.

Svaki sudionik koji želi sudjelovati kao prodavatelj mora poslati svoje podatke i podatke o predmetu prodaje na info@etimbersale.com. Nakon toga, prodavatelj će od Organizatora zaprimiti ugovor kojim će se odrediti svi uvjeti korištenja stranice i naknade za prodavatelja, potpisom kojeg će prihvatiti i ove Uvjete.  

Organizator može izmijeniti ove Uvjete svakodobno, no obvezuje se uvijek imati važeće Uvjete na stranicama, kao  i po potrebi prethodne verzije Uvjeta s naznakom stupanja na snagu i trajanja svake verzije, kako bi sudionici u svako doba mogli dobiti uvid u Uvjete koji su bili na snazi u trenutku njihovog sudjelovanja na aukciji. Organizator se obvezuje svakom sudioniku, na zahtjev, poslati Opće uvjete važeće u trenutku kada je sudjelovao na pojedinoj aukciji, a osobito se obvezuje dostaviti Uvjete u PDF-u u trenutku dostavljanja poziva na plaćanje dobitniku aukcije.  

4. Prikupljanje i zaštita osobnih podataka, kolačići

Organizator aukcije obvezuje se kao voditelj obrade, na zaštitu osobnih podataka na primjeren način, poštujući sva pravila Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj. Svaki korisnik stranice i sudionik aukcije odgovara za točnost svih danih podataka tijekom procesa registracije, pregleda ili on-line aukcije  na ovoj stranici.

Na ovoj web stranici neće biti javne objave osobnih podataka niti bilo kakvih podataka kupaca on-line aukcije. 

Podaci o prodavatelju kao pravnoj osobi (i fizičkoj ako se radi o obrtu i vlasniku obrta), kontakt podaci prodavatelja (ime i prezime, kontakt telefon, adresa, e-maila dresa), opis i mjesto gdje se nalaze predmeti aukcije, bit će objavljeni na stranicama za cijelo vrijeme trajanja on-line aukcije, za vrijeme kojeg razdoblja se drvo i drvna masa mogu razgledavati na lokaciji određenoj od strane prodavatelja.

Na ovoj stranici prvenstveno ostavljate podatke pravne osobe (osim ako ste obrtnik, tada ostavljate i osobne podatke) no dostava određenih osobnih podataka uvijek je nužna kako bismo lakše komunicirali i ostvarili kupoprodaju između kupca i prodavatelja.

Kupci

Prilikom Vaše prve registracije na web stranici kao kupca, upisujete isključivo kontakt e-mail adresu  

i privremenu zaporku. Na upisani kontakt e-mail ćete zaprimiti link na registracijski obrazac i koristiti će se za daljnju komunikaciju.

Na registracijskom obrascu, osim podataka o pravnoj osobi, dostavit ćete nam ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje, kontakt osobe za komunikaciju, te broj telefona za komunikaciju i realizaciju kupoprodaje. 

Nakon ovoga dobit ćete odobrenje za sudjelovanje tj. automatizirani mail sa novom (pravom) zaporkom.

U slučaju da na aukciji kupite određeni predmet aukcije, Vaše podatke i obrazac dostavljamo prodavatelju radi izdavanja računa te eventualno kontaktiranje vezano isključivo uz izvršenje sklopljenog kupoprodajnog ugovora.

Prilikom Vaše kupnje i/ili sudjelovanja na aukciji na ovoj web stranici obrađujemo navedene osobne podatke koje ste upisali u registracijski obrazac u svrhu identifikacije Vas kao Kupca, sklapanja i ispunjenja jednokratnog kupoprodajnog ugovora na daljinu, dostave podataka prodavatelju, kako bi vas on mogao naknadno kontaktirati, izdati vam valjani račun te radi dogovora oko daljnjeg preuzimanja predmeta aukcije. Pravni temelj prikupljanja podataka je upravo ispunjenje kupoprodajnog ugovora u kojem je kupac stranka. Također, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (primjerice e-mail je nužan i za ispunjenje obveze slanja potvrde o sklopljenom ugovoru).

Prodavatelji

Prodavatelji će u kontaktu s Organizatorom, voditeljem obrade, također dostaviti voditelju obrade registracijski obrazac koji sadrži iste podatke kao obrazac za kupce, a radi kontaktiranja i sklapanja ugovora o naknadi s voditeljem obrade.

Podatke o kupcima i prodavateljima koji su sudjelovali na on line aukciji i/ili su se samo registrirali u namjeri sudjelovanja, voditelj obrade čuvat će  najduže 5 godina od dana registracije. Podatke o kupcima i prodavateljima koji su na on-line aukciji realizirali prodaju proizvoda voditelj obrade čuvat će 10 godina, odnosno i duže, ako određeni računovodstveni i ostali propisi eventualno nalažu duže čuvanje.

Prilikom posjeta našoj web stranici prikupljamo kolačiće, (male datoteke koje se spremaju na Vaše računalo pri pristupanju internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i druge tehnologije koje olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje kupnje, analiziranje karakteristika Vaših posjeta i dr. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića. 

Druga osnova prikupljanja osobnih podataka je privola korisnika stranice koji su se registrirali na predviđen način, da im Organizator periodično dostavlja obavijesti vezano uz nadolazeće aukcije. Privola se daje izričitim pristankom prilikom registracije/ prihvaćanjem ovih Općih uvjeta i politike privatnosti prije same registracije. Također, Organizator ima i legitiman interes svim korisnicima slati takve obavijesti, a svaki korisnik može zatražiti da ga Organizator ukloni s liste za slanje predmetnih obavijesti, prilikom zaprimanja svake takve obavijesti ili bez obzira na obavijest na e-mail adresi: info@etimbersale.com. Rok obrade i čuvanja osobnih podataka u svrhu slanja obavijesti  je identičan je već navedenim rokovima za čuvanje podataka općenito (5 ili 10 godina). Privolu možete povući u bilo koje vrijeme i besplatno putem e-maila na adresu: info@etimbersale.com. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svi korisnici naših web stranica mogu besplatno ostvariti sljedeća prava u granicama koje propisuje Uredba:

• Pravo na informiranje

• Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

• Pravo na pristup podacima 

• Pravo na ispravak

• Pravo na prenosivost podataka 

• Pravo na prigovor: ako voditelj obrade obrađuje podatke na temelju svojih legitimnih interesa koji su jači od interesa ispitanika

• Pravo na ograničenje obrade 

U svakom slučaju imate i pravo:

• podnijeti prigovor Organizatoru, 

• podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ako smatrate da su vam povrijeđena prava na zaštitu podataka. 

Svakodobno možete kontaktirati voditelja obrade putem e-mail adrese: info@etimbersale.com odnosno putem pošte na adresu ARForest d.o.o., Trojstvena 94, 43000 Bjelovar, za pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i za ostvarenje svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Podaci će biti pohranjeni unutar našeg on-line sustava zaštićeni HTTPS enkripcijom.

5. Cijena usluge održavanja on-line aukcije

Registracija i sudjelovanje kupaca na aukcijama je besplatno. Prodavatelji za uspješno prodane predmete on-line aukcije plaćaju Naknadu sukladno Cjeniku  pod točkom 8. ovih Uvjeta i sklopljenom ugovoru.

6.Početna cijena predmeta aukcije

Prodavatelj samostalno određuje početnu (minimalnu) cijenu po svojoj želji. Nadalje, prodavatelj određuje i skalu povećanja cijene na način da će se kupcu prikazati u padajućem izborniku ponuđene više cijene koje može izabrati i ponuditi, čime se i smanjuje mogućnost pogrešnog upisivanja ponuda. 

Cijene ne sadrže troškove odvoza/dovoza/dostave, niti bilo kakve druge troškove povezane s kupoprodajom,  a uz svaku cijenu svakog artikla bit će istaknuto da je cijena bez PDV-a te da će se na istu u svakom slučaju obračunati PDV, kao i na konačnu  ponuđenu cijenu od strane kupaca.

7.Pravila sudjelovanja na aukciji

U svakoj aukciji može sudjelovati samo prodavatelj koji se je registrirao, sklopio odgovarajući ugovor s Organizatorom aukcije  i odredio minimalne cijene aukcije za svaki predmet prodaje, sliku i opis predmeta, te dostavio  sve relevantne podatke o predmetu prodaje.

U svakoj aukciji mogu sudjelovati kupci koji su se valjano registrirali te kojima je registracija potvrđena e-mailom od strane organizatora sukladno ovim Uvjetima. 

Organizator aukcije (ARForest d.o.o.)  ne sudjeluje niti u jednom dijelu prodaje osim pružanja usluga korištenja ove web stranice i usluga organiziranja aukcije (posredovanja između kupca i prodavatelja). Organizator se ne može smatrati punomoćnikom niti zastupnikom niti predstavnikom bilo strane prodavatelja ili kupca te isti ne sudjeluje niti u jednoj transakciji između Korisnika.

Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavatelja i kupca.

Nakon najave aukcije bit će dostupne informacije o  tome gdje se svaki pojedini predmet nalazi i gdje i u kojem vremenu se može razgledavati te obavijest o početku i trajanju aukcije za svaki pojedini predmet ili za određenu grupu predmeta aukcije zajednički.

Na stranicama na kojima se održava aukcija bit će uvijek vidljiva obavijest o trenutnoj najvišoj ponudi i o preostalom vremenu trajanja aukcije za svaki pojedini predmet kupoprodaje. Vrijeme trajanja aukcije određuju Prodavatelj i Organizator aukcije. Ono će biti naznačeno pri objavi svake aukcije.  Vrijeme trajanja aukcije automatski će se produžavati za 30 sekundi u slučaju da se zaprimi ponuda u zadnjoj minuti aukcije. Vrijeme se na taj način može produžavati dok god ima ponuda u zadnjoj minuti aukcije.

Aukcija se održava isključivo on – line. Svaka ponuda koju kupac da smatra se obvezujućom ponudom koja se ne može opozvati. Po završetku aukcije najbolji ponuđač bit će obaviješten porukom da je njegova cijena prihvaćena i da se slanjem takve poruke smatra da je sklopljen ugovor o kupoprodaji između kupca i prodavatelja. Nakon toga kupac će primiti od organizatora poziv na plaćanje i podatke o Prodavatelju kojem se mora izvršiti plaćanje u roku od 7 dana od dana prihvata ponude na aukciji.Nakon završetka aukcije na stranici će biti vidljivo da je predmet prodan te će biti vidljiva i prodajna cijena, bez ikakvih daljnjih podataka o kupcu i prodavatelju.

Nakon što kupac izvrši plaćanje,, te uplata bude evidentirana na računu prodavatelja, prodavatelj će izdati nalog za otpremu kupljene drvne mase, a ista se može preuzeti franco šumska cesta uz prethodnu najavu i to u roku od 14 dana od dana zaprimljene uplate. 

U slučaju ne ispunjavana obveza iz ovih Uvjeta, a vezano uz izvršenu kupoprodaju, i kupac i prodavatelj imaju sva prava iz Zakona o obveznim odnosima, a koja stranke ugovornog odnosa imaju u slučaju neispunjenja ugovora (osobito prava na naknadu štete i na raskid ugovora).

Ugovor će se smatrati automatski raskinutim ako kupac ne plati postignutu cijenu u roku od 7 dana od poziva na plaćanje, niti u roku od dva dana od ponovnog poziva prodavatelja na plaćanje.

Prodavatelj će izdati predračun za kupljenu robu odmah po uplati kupoprodajne cijene, te i račun početkom mjeseca za prethodni mjesec u kojem su izvršene kupnje (jedna ili više kupnji)

Prodavatelj također može odlučiti ne prihvatiti niti jednu dobivenu ponudu te će se u tom slučaju po završetku aukcije sudionici obavijestiti da Prodavatelj nije prihvatio niti jednu ponudu kao zadovoljavajuću te da je aukcija završena bez izvršene prodaje, kao i o eventualnom terminu održavanja iduće aukcije.

Kupac koji na aukciji ponudi najbolju cijenu koju prodavatelj prihvati te na taj način sklope kupoprodajni ugovor, nema pravo odustanka od sklopljenog ugovora. Ako kupac ne želi ispuniti svoje ugovorne obveze po sklopljenom ugovoru obvezuje se platiti prodavatelju naknadu za raskid ugovora u iznosu od 5% ugovorne kupoprodajne cijene postignute na aukciji, ali ne manje od 3.000,00 kn, uz zadržavanje prava prodavatelja na punu naknadu i eventualno veće štete.

Organizator može kupcu koji krši pravila aukcije, na način da odustaje od sklopljenog ugovora nakon održane aukcije, zabraniti sudjelovanje na daljnjim aukcijama na ovoj stranici.

8.Cjenik za prodavatelje

Cjenik za prodavatelje bit će dostavljen svakom prodavatelju kao prilog ugovoru.

9.Rizik korisnika

ARForest d.o.o. ne preuzima odgovornost niti jamstvo za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući:

  • Točnost podataka o prodavatelju ili kupcu
  • Pravo vlasništva prodavatelja nad predmetom prodaje
  • Sadržaj,  opis, vrijednost, kvalitetu i legalnost bilo kojeg predmeta na ovim stranicama
  • Točnost ili istinitost opisa, te cijene i uvjeta raspoloživosti  
  • Spremnost prodavatelja da provede transakciju
  • Autorska i srodna prava na objavljenim fotografijama i predmetima

Postavljanjem drvne  mase za prodaju na stranice www.etimbersale.com, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću Prodavatelj potvrđuje da je isti vlasnik predmeta koji prodaje, odnosno da ima sva zakonska prava za prodaju tog predmeta na stranicama www.etimbersale.com.

ARForest d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti za bilo kakve materijalne ili pravne nedostatke na objavljenim i/ili kupljenom drvnom masom od strane Kupaca.

Prodavatelji i Kupci obvezuju se sve sporove vezane za pojedinu kupoprodaju rješavati isključivo međusobno te oslobađaju ARForest d.o.o. bilo kakve odgovornosti za štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

10.Autorska i srodna prava

Prodavatelj je isključivo odgovoran za objavljivanje svake fotografije koju je postavio na internet stranice www.etimbersale.com. Postavljanjem fotografije predmeta na stranice www.etimbersale.com pod materijalnom i kaznenom odgovornošću Prodavatelj potvrđuje da je isti autor objavljene fotografije i teksta, odnosno da ima sva zakonska prava za objavljivanje predmetne fotografije i teksta uz fotografiju na stranice www.etimbersale.com. 

U slučaju da ARForest d.o.o. zaprime bilo kakav zahtjev za naknadom štete postavljen od strane trećih osoba, a vezan za kršenje autorskih i srodnih prava objavom neke od fotografija, Prodavatelj u cijelosti preuzima odgovornost, te je u obvezi u cijelosti nadoknaditi ARForest d.o.o. svu štetu i troškove koji bi mogli nastati na temelju takvog zahtjeva. Takvi zahtjevi mogu uključivati (ali nisu ograničeni na) postavljanje odštetnih zahtjeva i tužbu radi naknade štete zbog kršenja autorskih i srodnih prava.
U slučaju podnošenja kaznene prijave od strane autora pojedinih fotografija protiv ARForest d.o.o. radi pojedine objave fotografije na stranicama www.etimbersale.com Prodavatelj preuzima i kaznenu i materijalnu odgovornost za sve predmete koje je isti objavio.

11.Odgovornost u slučaju nedostupnosti stranica

ARForest d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu nedostupnost internet stranica www.etimbersale.com.

Također, ne snosi odgovornost za tehničke probleme koji mogu nastati pri korištenju stranica, te dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u određenim aukcijama.


ARForest d.o.o. ima pravo u slučaju najavljenog i predviđenog održavanja web stranice za 24 sata produžiti sve aukcije koje završavaju u vrijeme nedostupnosti servisa.

12.Podaci i korisnički račun

Podaci korisnika su definirani kao informacije koje ostavljate prilikom registracije ili sudjelovanja u aktivnostima na www.etimbersale.com. Za točnost podataka odgovara svaki pojedini registrirani Korisnik.

Ukoliko se korisnik registrira pod lažnim imenom, adresom i brojem telefona, u namjeri da ometa funkcioniranje sustava www.etimbersale.com, te prilikom toga bilo kakvim unošenjem netočnih i lažnih podataka ometa funkcioniranje računalnog sustava www.etimbersale.com s ciljem prouzročenja materijalne ili nematerijalne štete drugome (fizičkoj ili pravnoj osobi), istom će korisniku biti odmah onemogućen daljnji pristup korištenju sustava www.etimbersale.com.


ARForest d.o.o. pridržavaju pravo podnošenja kaznene prijave nadležnim institucijama protiv takvog korisnika, budući da su se u takvom ponašanju korisnika stekla bitna obilježja kaznenog djela iz čl 223 a Kaznenog zakona. – ‘računalnog krivotvorenja’.

ARForest d.o.o. ima pravo bez obrazloženja odbiti novu registraciju Korisnika čiji je korisnički račun već bio zatvoren zbog bilo kakvog ponašanja i aktivnosti suprotnih ovim Uvjetima korištenja. 

U tu svrhu, ARForest d.o.o. vodi evidenciju suspendiranih korisnika.

13.Prenošenje sadržaja s www.etimbersale.com

Nije dozvoljeno prenošenje sadržaja sa stranica www.etimbersale.com (uključujući tekst i slike predmeta na prodaji), te kopiranje i upotreba bilo kojeg dijela stranica www.etimbersale.com bez prethodnog pismenog zahtjeva i odobrenja ARForest d.o.o.

14.Pristupanje na www.etimbersale.com s mobilnih uređaja

Obzirom na velik broj različitih uređaja, operativnih sustava, protokola i aplikacija, kao i učestale promjene istih, www.etimbersale.com ne jamče da će se svaka funkcionalnost ispravno ponašati na svakom mobilnom uređaju (pametni telefon, smartphone).

15.Stupanje na snagu

Ovi Uvjeti korištenja i politike privatnosti primjenjuju se od 01.04.2022. godine.

ARForest d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.

Sve izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi će biti objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Kontakt:

ARForest d.o.o.

OIB: 30680039126,

Trojstveni Markovac, Trojstvena 94,

43000 Bjelovar, Hrvatska

Tel: + 385 98 428 010 ili +385 91 615 5876

E-mail: info@etimbersale.com

Radno vrijeme : svaki radni dan od 8:00 do 14:00